LÁ SAY RƯỢU VÀNG

Mùa Thu đến thì nơi nào cũng  thế

Lá sẽ vàng, sẽ rụng buồn ngu ngơ

Và Thu xưa thì đời nào cũng thế

Lá nghìn năm như lá cũ ban sơ

Thu vàng em, mùa Xuân xưa còn không

Môi heo may lạnh tanh mùa nắng Hạ

Gom chút nắng về một thời tất cả

Thuở dậy thì Xuân, Hạ, Thu, Đông

Thu.  Bỗng nhớ một ngày xưa rất Huế

Trưa nắng tàn ve đất điệu râm ran

Đường Đại Nội ngô đồng “nhất diệp lạc”

Hồn Nguyễn Du Thu nhuốm mầu quan san

Từ thuở Thu về không có Huế

Nhớ sông Hương ca điệu nắng vàng

Em ta ơi:  Yêu hay buồn vẫn thế

Hát nghìn lời một điệu ca xang

Và năm nay nơi xứ người Thu lại

Thu Napa xao xác lá vàng

Đời cứ ngỡ Thu rồi Thu cứ thế

Mỗi ngày qua Thu nhuốm điệu trăng tàn

Thu Cali lá không vàng xứ Bắc

Mà hồn Thu từ cõi lang thang

Tình Thu ấy biết xưa còn hay mất

Trong công viên “Lá say Rượu… Vàng”.

Trần Kiêm Đoàn

Cali Thu 2006

Bài viết liên quan