LẠC ĐẠO chiều Noël

Chiều Noel uống rượu bồ đào
Nghe thăm thẳm hơi men nồng cháy đất
Tuổi gần tối nhá nhem buồn đối mặt
Nên hẹn về trong giấc ngủ hồng ân

Đi về ngủ thiếp trong sương tuyết
Xa tắp mùi hương ngự dáng trầm
Giáo đường chuông đổ sương khuya lạnh
Đêm mấy nghìn năm Chúa xuống trần

Tin chốn trần gian còn có Chúa
Như tin tánh Phật ngự trong tâm
Bác ái quên mình trên thánh giá
Từ bi buông xả hết châu thân

Chúa Phật không già theo phế tích
Vì Người hiện hữu bởi thương yêu
Đêm nay quỳ dưới chân Thiên Chúa
Nhưng sớm ngày mai lạc cũng nhiều

Lạc nẻo đường xưa huyền diệu quá
Ba Ngôi – Tam Bảo cõi Ta Bà
Thiên đường địa ngục con đường lạ
Lạy Chúa về đâu mây trắng qua

Sacramento, Giáng sinh 2014
Trần Kiêm Đoàn

Bài viết liên quan