MƠ BÓNG VU LAN CÓ MẸ VỀ

   Dáng mẹ hiền khoai sắn chân quê

          Tiếng ai còn đọng sau hàng tre

          Vàng thu mới đó mà xa cũ

          Mơ bóng Vu Lan có mẹ về

          Những nỗi đau đời không hẹn trước

          Mẹ già con bỏ mẹ, con đi

          Tha hương cố lý đời xuôi ngược

          Nước mắt buồn thiu đọng những gì

          Đợi mõi mòn mẹ về quê hương

          Quê hương của mẹ trời Tây phương

          Chẳng phải bên trời xe ngựa ấy

          Lối thiên thu xa khuất dặm trường

          Vườn cau trước ngõ, bụi chuối sau hè

          Nhớ mẹ quê tất tả con về

          Cửa tre đôi cánh con lay gọi

          Mẹ mất rồi chẳng có ai nghe

          Rồi những Vu Lan Rằm Tháng Bảy

          Mắt trầm hương vẳng tiếng chuông chùa

          Nhắc Mục Kiền Liên con nhớ Mẹ

          Con, một đời, vọng mãi thu xưa.

Trần Kiêm Đoàn

 Mùa Vu Lan 2005

Bài viết liên quan