Món nợ ân tình TRƯƠNG CHI – MỴ NƯƠNG

          Cảm tác khi xem tranh Thanh Trí

( Xin nhấn vào hình dưới đây để xem tranh lớn hơn )

Xả thiền lặng ngắm tranh Thanh Trí
Uống chén trà mai thân thức tâm
Nghe dậy sắc màu khơi tiếng sáo
Hồn Trương Chi mấy kẻ tri âm

Mỵ Nương nghe sáo tự lầu son
Sóng nước canh tàn ai nỉ non
Có phải tiếng lòng đang trỗi dậy
Sóng tình nghiêng đổ chiếc thuyền con

Thân hiện nguyên hình tâm đâu mất
Thân đâu tâm đó bỗng vô duyên
một trái tim đầm trong nước mắt
Nón cời áo rách gói mơ tiên

Mỵ Nương còn nợ tình oan nghiệt
Trói buộc nghìn năm ai nhớ mong
Trương Chi tình mộng trang hồ điệp
Giọt lệ ân tình đã trả xong.

Napa, sớm cuối tuần 25-10-14
Trần Kiêm Đoàn

Bài viết liên quan