Mother’s Day 2011

 

Ngày của Mẹ

 

Hai hôm nữa là Ngày của Mẹ

Trời phương Tây nhớ Mẹ phương Đông

Chim về tổ mẹ hiền che cánh mỏng

Mẹ nghìn trùng thương nhớ cả mênh mông

 

Mai vũ trụ có dâng thành nước mắt

Hành tinh nầy còn hạt bụi thinh không

Xứ vô tưởng vẫn còn hơi hướm Mẹ

Không gian ơi lòng Mẹ ngát vô cùng

 

Quê mình nghèo chinh chiến phân ly

Ngày trở về buồn hơn buổi ra đi

Quê xưa vắng Mẹ hồn nhang khói

Mother’s Day – Ngày của Mẹ – Hoa Kỳ

 

Mẹ Việt Nam là Mẹ của con

Bà Mẹ quê gói ghém vuông tròn

Nửa lưng chén cháo chia dăm đứa

Dĩa mắm cà thô cơm vẫn ngon

 

Mẹ Việt Nam của vạn đứa con

Chân trời góc bể chút lòng son
Gặp nhau còn nhớ con thương Mẹ

Thương Mẹ ai đành quên nước non

 

 

Nako, Ngày của Mẹ tháng Năm, 2011

Trần Kiêm Đoàn

Bài viết liên quan