NGOÀI TIẾNG THU CA

NGOÀI TIẾNG THU CA

Nhắm mắt lại tưởng đêm về quá khứ

Em nghe gì ngoài tiếng Thu ca

Gió trở lạnh mây bay về tứ xứ

Khoảng trời Không rỗng lặng la đà

Trong Không ấy chứa một điều Có thật

Là chẳng có gì ngoài khoảng trống bao la

Như em đã nhận ra thời thái cổ

Có gì đâu ngoài sáng tối đi qua

Em cứ tưởng mùa Thu đang hát

Tiếng lá rơi trong điệu gió mơ hồ

Tiếng cánh vỗ thời gian xào xạc

Sau cuối trời bay mãi đến hư vô

Cuối cùng tận là điểm đầu muôn thuở

Nói là đi mà thật đứng lặng yên

Hội ngộ, chia ly cũng đi về chốn cũ

Lá lìa cành trở lại cõi đầu tiên

Em nếm trải qua dòng đời mệt mỏi

Đau khổ ê chề ngồi hát vu vơ

Em yêu dấu có bao giờ tự hỏi

Sống hôm nay hay đợi đến bao giờ.

Trần Kiêm Đoàn

Rancho Cordova 9 – 2007

BEYOND THE AUTUMN SONG.

Close your eyes, imagine  of the past nights
What do you hear beside the Autumn songs
When the cold wind lures the clouds to all directions
Into Emptiness of space through all dimensions

The Emptiness contains a True Being
The Nothingness of the unlimited space
As you have known since beginning of time
What else is there  but the passing of dark and light

You  keep thinking  the Fall is singing
The sound of falling leaves floats in the  breeze
As the flapping wing  of Time disturbs
Beyond  the end of horizon to Eternity

In the end,  also the begining for all
We said good bye, the fact, never have gone
Reunion, separation, we return to the same old space
As scattered falling leaves go back to their birth place

You have tasted the sorrow  of life
Tired, suffered,  aimlessly you sing alone
Dearest one, have you ever asked
Live today or wait for the unknown ….

Hương Sa Mạc.

Boston, Autumn 2007

Bài viết liên quan