NGƯỜI ĐI TÌM HẠNH PHÚC

                  Kính tặng Thầy Đạo Quảng

 

Sơn tăng xuống núi
Hàn sĩ lên chùa
Tăng gieo công hạnh
Sĩ nghiệm duyên tu

Kẻ đi tìm mùa Xuân
Xuân xưa giờ nhạt nắng
Người đi tìm mùa Đông
Những sóng lòng đã lặn

Xuân hạ thu đông
không phải là con đường thẳng
Mà là một vòng tròn
nên không có mở đầu và kết thúc
Luôn bên cạnh ánh sáng hạnh phúc
Chực chờ bóng tối khổ đau

Về chùa Tam Bảo Baton Rouge
Nhập chúng chay lòng thanh tịnh
Tự tại niềm vui là có thật
Một đợi chờ vô lượng sóng điêu linh

Tay đơn độc ôm cuộc đời vạn nẻo
Niệm thâu thần nhỏ lại chiếc kim may
Lòng còn động phép thần thông chẳng ứng
Tu là ta tìm mãi kiếm ai đây

Nhất bát thiên gia phạn
Cô thân vạn lý du
Một chén cơm khất thực nghìn nhà
Thân cô lữ bước chân xa nghìn dặm
Hiện sinh này trong giọt nước bao năm

Cả hàn sĩ sơn tăng đều hoa đốm
Con đường xưa còn lại lối mây bay
Tìm ảo ảnh giữa ba ngàn thế giới
Hoàng hôn rồi còn ai mà đứng đợi
Khóc cười vui ngộ tại thế gian này

Chùa Tam Bảo 3-3-2019
Trần Kiêm Đoàn

www.Trankiemdoan.net

Bài viết liên quan