TẠ ÂN – THANKSGIVING 2018


Xin tạ ơn đời ban cuộc sống
Tạ ơn quê mẹ lớn nên người
Tạ ơn tri ngộ ngàn hương vị
Thâm tạ người cho những nụ cười

Tạ ơn đất nước quê hương mới
Người đã cưu mang những mảnh đời
Giữa khúc tàn canh oằn nghiệt ngã
Gian nan khổ nhục buổi tàn hơi

Tạ ân những tấm lòng phiêu bạt
Dắt díu tìm nhau sớt mảnh tình
Lá rách mắt thương đùm lá nát
Sĩ tử hơi tàn giữa chiến chinh

Tạ ân luôn cả người thương ghét
Cảm xúc như hai mặt trự tiền
Ví thử thời gian không tối sáng
Tuyệt vời cũng khuất giữa đêm đen

Tạ ân ta vẫn là ta nhỉ
Mình vẫn chưa kham đánh mất mình
Giữa cõi trần gian triều gió lộng
Thâm trầm chao đảo vẫn phân minh

Tạ ân là tạ ân muôn một
Hạt bụi hồng có mặt cả trần gian
Giọt nước đại dương cùng vị mặn
Còn là duyên hợp hết duyên tan

Chào Thanksgiving 2018!
Trần Kiêm Đoàn

Bài viết liên quan