Vàng Thu Tím Huế

Trần Kiêm Đoàn

Tặng những nàng Tôn Nữ… heo may

 

 

Chỉ cần chút nắng vàng phai

Và tiếng kêu xa vắng lạc loài của con ve đất

Một chút tím, một chút buồn trong mắt

Là Huế xao lòng lặng lẽ vào Thu

 

Huế vào Thu mà không biết mình Thu

Vì lá đỏ chút vàng mơ ai thấy

Tim tím buổi chiều mai hồng trở lại

Vẫn xanh ngời con nước Vạn Niên

 

Có trắng chút phôi pha thì ánh bạc Trường Tiền

Tim hé mắt mới thấy mình Tím Huế

Em mới sinh ra đã vội thành “các Mệ”

Tôn Nữ Công Tằng nên Huế là em

 

Tuổi hoàng thành như mầu mắt trong đêm

Nghìn phai cũ tình trang đầu chưa giở

Xa Chiêm quốc thuở “ngó tề, dị rứa!”

Mõi chân đời còn tím Huế không em.

 

Trần Kiêm Đoàn

Honolulu , Thu 2006

Bài viết liên quan