40 – valentine

Viết tặng Lê, 40 năm ngày cưới

                                        của chúng ta. TKĐ

          

Nhổ vài cọng râu bạc

Anh ngỡ mình bớt già

Nhuộm đường ngôi tóc trắng

Em nghe mình trẻ ra

Nhấm cốc rượu sương pha

Ta nhen hồng cảm xúc

Chân chim từng khóe mắt

Tuổi xuân gần hay xa

Gọi bình minh thịt da

Chút phấn hồng tươi mới

Nhớ giọng nói tiếng cười

Nếp nhăn đời xa lạ

Ngày Tình Yêu hôm nay

Bốn mươi năm Ngày đó

Sông xuôi về nỗi nhớ…

Những mùa Valentine

Thuở đưa nhau vào đời

Tóc xanh lời mẹ dặn

Nhớ gừng cay muối mặn

Yêu là không ăn năn

Thoáng mắt bốn mươi năm

Đàn kiến bò dưới đất

Đường đời xa vạn dặm

Sáng tối đã bao lần

Như những đám mây trời

Níu bắt bóng cuộc đời

Rồi bách niên giai lão

Mây trời trôi cứ trôi

Có còn là có hết

Những gì người sinh ra

Phật Chúa còn xa biệt

Huống chi người hay ta

Trần Kiêm Đoàn

Napa, Valentine 2008

Bài viết liên quan