Đầu năm khai bút: NGÀY LÊN BẢY TÁM

Đầu năm khai bút:

 

 

NGÀY LÊN BẢY TÁM

 

Ngày lên bảy, tám xanh đời mới,

Mơn mởn hồn nhiên tuổi bí bầu,

Mẹ dặn lớn sầm đừng “đái mế”!

Thoáng qua chừ bảy chục năm sau…

 

Giao thừa mừng tuổi già bảy tám,

Quanh quẩn bạn hiền tám chín mươi!

Bà dặn ông đừng quên mặc tã,

Khôn qua già lú thế gian cười !

 

Quý Mão đầu năm ngày chủ nhật,

Nghỉ nhà ăn Tết dịp Trời cho,

Con cháu đầy đàn vui hạnh ngộ,

Việt Mỹ Tây Tàu nói xí lô.

 

Bà quên chìa khóa ông quên kính,

Vẫn mãi tìm trong túi chính mình.

Răng long đầu bạc như sương khói,

Càng thọ càng xa điệu lý tình!

 

Nhân sinh đa thọ thường đa nhục,

Vinh nhục chấp hoài chuyện thị phi.

Người khôn kẻ dại đều tóc bạc,

Chỉ khác tâm cầu nẻo thịnh suy.

 

Càng già như cỗ xe song mã,

Ngựa mỏi chân bon đường càng xa.

Cương giới về đâu tầm vạn dặm,

Lòng vòng cứ ngỡ đã bao la!

 

Nhớ nhớ quên quên hồn lãng đãng,

Bạn hiền tên cũ nhớ không ra.

Nói chẳng đầu đuôi thành triết lý,

Viết không chương khúc hóa văn hoa.

 

Lão đến tài đi thường vẫn thế,

Lợi danh phủi bụi bám lưng đoài.

Mắt để hư không trông thế sự,

Tết về nghe tiếng nở hoa mai.

 

 

Sacto, Cali sáng mồng một Tết Quý Mão 2023

                Trần Kiêm Đoàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan