BÀNG XƯA

Mùa xuân bàng thay áo đỏ
Mùa hè bàng mặc áo xanh
Mùa thu bàng nhuộm lá vàng
Mùa đông bàng không mặc lá
Tuyết sương mưa nắng trơ cành

Cây bàng ngày xưa quê mẹ
Vươn cành che nắng đầu làng
Xóm nghèo có hai đứa nhỏ
Anh chia em nửa trái bàng
Có tuổi mùa thương để nhớ

Rồi nửa đời sau vắng mẹ
Xa luôn bóng cả cây bàng
Anh đi mù tăm viễn xứ
Bàng xưa mất dáng quên em
Nước non nghìn trùng xa thẳm

Có lần về miền Nam Mỹ
Đi đâu cũng có cây bàng
Rừng bàng điệp trùng như núi
Nhớ bàng Việt Nam rất tội
Thân bàng phải biết cô đơn

Mười năm chưa về quê cũ
Ngõ xưa còn phủ lá bàng
Và em còn nơi xóm mới
Hay là phiêu bạt lang thang
Còn ai hái bàng chia nửa

Quê hương có em có mẹ
Cây đa bến cũ trái bàng
Có thoáng mơ hồ rất nhẹ
Mắt em tia nắng bâng khuâng
Bàng xưa một thời ai nhớ

Cali Weekend 17-2-2019
Trần Kiêm Đoàn

Bài viết liên quan