Chúc Duyên Lành Năm Mới

 

Tháng Giêng xanh, nợ nần trả hết,

Tháng Hai hồng, bớt tiếc, nhẹ thương.

Tháng Ba lam, thấy vô thường,

Tháng Tư lục, quán con đường tùy duyên.

Tháng Năm trắng, ưu phiền là vọng,

Tháng Sáu cam, lấy động làm an.

Tháng Bảy vàng, nhớ Vu Lan,

Tháng Tám tím, dõi vầng trăng Thu hề!

Tháng Chín xám, đi về rỗng lặng,

Tháng Mười nâu, lòng vắng sầu miên.

Tháng Muời Một đỏ, hoa thiền,

Tháng Chạp không sắc, ưu phiền cũng không.

Sacramento, Giao Thừa Mão-Thìn 2012

Trần Kiêm Đoàn

Bài viết liên quan