ĐIẾU VĂN – TƯỞNG NIỆM GIÁO SƯ LÊ VĂN

 

Vọng Tin buồn:

 

Giao thừa Dương lịch năm linh chín: (2009)

Được tin Thầy vĩnh biệt ra đi.

Trăng bỗng  thành xanh ngùi bóng lạnh,

Trăm năm tứ đại có còn chi!

 

Nhớ Thầy xưa:

Xuất thân từ quê hương miền Trung nước Việt

Lý tưởng Quốc Dân, sĩ khí rỡ ràng.

Xuất dương sang Pháp học;

Một bước công thành, áo mũ vinh quang.

 

Vọng linh xưa:

Một tấm lòng son thương cố quốc,

Ánh sáng trời Âu, quê Mẹ ngậm ngùi.

Về đi thôi, quê hương đang đợi…

Thầy đã về.

Xứ Huế chân trần đã tới.

Chí đại học cao vời mây Núi Ngự,

Mộng sinh viên xa thẳm nước Hương Giang…

Khi Thầy là khoa trưởng đầu tiên Sư Phạm Huế,

Lập nên trường Kiểu Mẫu cộng đồng

Và bao năm sau Sư Phạm Sài Gòn,

Thầy trung kiên kham nhẫn một lòng,

Với thế hệ đàn em và lịch sử nước non,

Giữa thế sự thăng trầm, tang thương dâu bể,

Vững tay chèo cho tới bến trăm năm.

 

Nhớ hương linh Thầy:

Từ thuở đến quê người,

Mặt biển lặng cưu mang lòng sóng cả.

Tiếng Mẹ, quê Người, văn chương, văn hóa…

Vẫn bảo lưu Dòng Việt xa khơi.

Có lúc cuồng lưu, có thuở xanh trời,

Thầy đón nhận với nụ cười an lạc.

Nghĩa sống cho đời là những gì chân thật,

Phương danh còn sau một giấc thiên thu.

 

Tưởng niệm Thầy:

Đồng nghiệp, đồng môn, đồng hương… đồng tâm cảm,

Học trò, học hiệu, học phái… học làm người,

Có bao nhiêu cái khác giữa đời,

Nhưng chung nỗi ngậm ngùi thương tiếc.

Học trò rơi lệ

Thái Sơn cao

Chi kể lể nụ xanh đời.

 

Hỡi ơi:

Tám mươi hai năm,

Sống gởi thác về,

Lò Tạo hóa khó bề  xoay chuyển.

Có có không không hình hài hư huyễn,

Đến rồi đi như điện chớp lưng trời.

 

Cầu nguyện hương linh:

Về cõi an bình Thiên giới:

Nắm vô hạn trong bàn tay khép lại,

Thấy vĩnh hằng trong nhắm mắt phù du.

Tiễn đưa Thầy về cõi nghìn thu,

Xin chứng giám tâm thành bái biệt.

 

Trần Kiêm Đoàn

và một nhóm cựu Sinh viên ĐHSP Huế.

                        Khóa Phan Chu Trinh (67-70)

——-

Vài nét về Tiến Sỹ Lê Văn :

Nguyên Khoa Trưởng Ðại Học Sư Phạm Huế - Việt Nam 
Nguyên Phó Khoa Trưởng Ðại Học Sư Phạm Sài Gòn - Việt Nam
Nguyên Sáng Lập Viên Trường Trung Học Kiểu Mẫu, thuộc Ðại Học Sư Phạm Việt Nam
Nguyên Hội Viên Sáng Lập Hội Văn Hóa Giáo Dục Á Châu và Ðông Nam Á (SEACAEF- Hoa Kỳ)
Nguyên Chủ Biên tập san Dòng Việt, California, Hoa Kỳ
Cựu Hội Viên Hội Ðồng Cố Vấn Hội Việt Học California - Hoa Kỳ
Tạ thế ngày 31-12-2009 tại California, Hoa Kỳ.
Hưởng thọ 83 tuổi

Bài viết liên quan