ĐỒNG KHÁNH HUYỀN TRÂN XƯA

  Tặng Đồng Khánh 90 tuổi.

Tôi nhớ mãi một “mai tê” Đồng Khánh

Một mai tê… dễ sợ: Lạnh xa mù

Mai tê rồi bóng xế trăng lu

“Con ve kêu mùa Hạ, biết mấy thu gặp chàng!”

Huế có già mô mà níu kéo thời gian

Lo chi rứa nỗi đá mòn sông cạn

Bảy trăm năm những mùa trăng ly tán

Sông nước Chàm miền châu Rí, Châu Ô

Công chúa — tóc xanh Đồng Khánh – ngày xưa

Ruỗi ngựa đá qua mấy bờ trong đục

Ngày Chiêm Quốc, đêm mơ về bến Việt

Mắt Huyền Trân còn đẫm lệ Khắc Chung

Điệu ca Hời đòi đoạn nao lòng

Sên phách gõ giọng Nam Bình kể lể

Có phai cũ khi nửa đời xa Huế…

Ngõ sau nhìn, quê mẹ có vời trông?

Tôi, Đồng Khánh… mai tê, thời son trẻ

Đã xa quê từ dâu bể mưa nguồn

Hái niềm vui tan tác giữa cơn buồn

Nhớ rưng rức nỗi tha phương dồn tụ

Đồng Khánh ơi, Huyền Trân xưa đó

Lắm tang thương vùi dập Huế vô chừng

Sông, nước, biển, trời… nơi mô cũng có

Nhưng não nùng làm Huế đẹp rưng rưng

Khi ở Huế thấy Huế buồn chi lạ

Xa Huế rồi thấy Huế quá mênh mông

Trong nỗi nhớ một cũng là tất cả

Khi thương yêu tất cả sẽ vô cùng.

Trần Kiêm Đoàn

(California, đầu mùa Xuân 2007)

Bài viết liên quan