Cám “ơn đu”

đầu năm khai bút
************
 
CÁM “ƠN ĐU”[*]

Thế hệ computer
Thế giới mới UNDO
Lỡ sai thì với lại
Sẽ quay về trơn tru

Gặp người thương dễ ghét
Ta nhắp chuột UNDO
Ghét gơ toàn xóa hết
Thương yêu còn như xưa

Một mai người nằm xuống
Bằng hữu vào UNDO
Hoàn hồn người sống lại
Đò ca cút chưa đưa

Canh bạc đời thua sạch
Tay trắng vời UNDO
Tiền xưa về ví cũ
Không còn chi âu lo

Bao giờ em lên lão
Thì mỉm cười UNDO
Nếp nhăn già biến mất
Má hồng tươi như mơ

Giao thừa Xuân viễn xứ
Ước chi tình UNDO
Đêm hương trầm có mẹ
Tóc trắng hồn thiên thu

Sacramento, giao thừa Giáp Ngọ 2014
Trần Kiêm Đoàn
 


[*] Undo là là mệnh lệnh trong nhiểu chương trình vi tính. Nó xóa sự thay đổi cuối cùng đã làm trong tài liệu để chuyển trở lại tình trạng cũ. (Undo is a command in many computer programs. It erases the last change done to the document reverting it to an older state.)

Bài viết liên quan