HUẾ MÙA HOA SỨ

Trần Kiêm Đoàn

                                 

  

Hoa Đại đền Hùng

Đi sứ vô Nam

Trở thành hoa Sứ

Hoa xưa đền ngự

Một thuở Huyền Trân

Vàng trắng bụi trần

Mùa Xuân hoa nở

Hoàng thành phố chợ

Tư mã chân quê

Mênh mông ngõ Huế

Mùa sứ đang về

Thoảng cổ lai hề

Trầm hương nhè nhẹ

Là mùi sứ Huế

Em nghe gì không

Giữa cõi mênh mông

Con ve vừa dậy

Thức gọi mặt trời

Không người không ta

Xuân qua hoa rụng

Vòng quay lại vòng

Mùa Xuân em qua

Một thời hoa sứ

Mai không còn nữa

Vòng quay một vòng

Một giữa muôn trùng

Dẫu níu hay buông

Mùa Xuân hoa sứ

                                    Trần Kiêm Đoàn

                        Cherryl, mùa anh đào tháng Tư ở Mỹ 2009

Bài viết liên quan