LÃO LAI KHAI BÚT PHÚ

Đầu năm khai bút như khai hỏa

Bút lục tuần, hỏa lực xụi lơ

Tích tịch tàng tang đời xứ lạ

Nghêu ngao ba chữ phú thay thơ

Lão lai khai bút phú

Tài tận giễu văn hài

Trên trần ai, ai biết chăng ai

Giữa dương thế, thế thời phải thế

Ly khách ba chục năm dạn dày tuồng dâu bể

Viễn xứ hai phần đời phiêu hốt điệu Nam Ai

Nhếch nhác tìm nhau: Đứa nghèo khổ, đứa giàu sang… ngặt nghẽo cười vang tình đại hải

Le te kiếm bạn: Kẻ lên ông, người lên cố…  ngô nghê hát độ nghĩa sông hồ

Ra đi một ngày

Về lại một đời

Thời gian toan tính

Dài ngắn tùy người

Một thoáng chia đều cho rỗng lặng

Cũng bằng muôn thuở điệu xôn xao

Cái biển

Cái ao

Nơi nào

Nước ngọt

Thôi thì:

Nâng chén mời trăng xuống

Vỗ tay đón gió Xuân

Mời bạn uống tràn ly rượu nhỏ

Cùng nhau quên hết chuyện gian truân**

Lão lai khai bút đầu Xuân

Sáu ba, ba sáu xoay vần… tùy duyên!

Trần Kiêm Đoàn

Napa Cuối Đông, 2-2008

 

** Trần Lê Sáng… 3000 Hoành Phi Câu Đối Hán Nôm:

Cử bôi yêu nguyệt ẩm

Phách thủ đạp Xuân phong

Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu

Dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu

Bài viết liên quan