MỘT ĐÓA VÔ CHUNG

MỘT ĐÓA VÔ CHUNG

Trần Kiêm Đoàn

                               

đóa vô chung lạnh cũ càng

                                thoảng nghe hương  mộc dưới tàn dâu xanh

Hoa mộc bây giờ đã nở

Dịu dàng mầu trắng hơn xưa

Giọt sương ngỡ mình là biển

Nên tan trong nắng bất ngờ

Huế phượng bây giờ đang nở

Nụ hồng có thắm hơn xưa

Phượng đỏ ngỡ mình là Hạ

Nên Thu tím rụng bơ phờ

Người về đi giữa mùa sen

Áo mỏng gió hồng lọc nắng

Vàng phai một thời áo trắng

Cuộn mình mục giữa chân kinh

Là ai đã xa cuối ngõ

Đường dài một đóa vô chung

Hoa mộc ngày xưa đang nở

Góc vườn trắng lạnh hư không

         Trần Kiêm Đoàn

Vu Lan 2009

Bài viết liên quan