Ngày Nhà Giáo 2010

            Tặng những học sinh và sinh viên Việt- Mỹ- Nước Ngoài đã học với tôi .

Trần Kiêm Đoàn

Xin cám ơn Thầy như nắng mới

Tưới xuống đời con giữa bể dâu

Bao lần Thầy lắng nghe con nói

Dẫu cho vụng dại chẳng đuôi đầu

Tưới tẩm tình thương xuống đời con

Dẫu cho nhân thế chẳng ai màng

Riêng Thầy mang đến niềm vui trọn

Lấp lánh lòng con ánh ngọc vàng

Ví thử như không được có Thầy

Đời con xa lạ giữa cô đơn

Nhân gian không đủ lời xưng tán

Ý nghĩa ơn Thầy đối với con

Vô biên ân đức cao dày,

Công  Cha, Nghĩa Mẹ, Ơn Thầy nghìn thu

 

 

******************

 

 Teacher’s Day 2010

Thank you, my teacher, for being there
At times when skies were gray
Thank you, my teacher, for lending an ear
When I had things to say
 

You showered love on me lavishly
When no one seemed to care
You brought me joys untold
To fill my heart with moments of gold
 

I would have felt isolated and lonely
If you had not been there
I lack the words to let you know
How much you mean to me,
 

But I will profusely thank Best for you
Until the Eternity.

Bài viết liên quan