NGÀY SINH CỦA CHÓ

Đếm năm sinh bằng tuổi chiến tranh
Bính Tuất 63, cầm tinh con chó
Chó sói, chó nhà cũng khó như nhau
Giữa cuộc đời có khác gì đâu

Uống rượu một mình đêm sinh nhật
Ráng cười vui theo Olympic bên Tàu
Vợ giận bỏ đi không có mặt
Buồn vui cũng thế khác gì đâu

Tháng tám ngày mười năm bốn sáu
Ngày sinh của chó uống li bì
Bính Tuất Bush, Clinton làm vua nước Mỹ
Bính Tuất mình làm tới… cu li

Ngôi nhà rộng một mình hoang vắng lạ
Đất mênh mông con cái ở mười phương
Căn nhà nhỏ Huế xưa mình nhớ quá
Vang tiếng cười chưa biết vị cô đơn

Nửa đêm vẳng tiếng giờ sinh nhật
Mình chúc mình vui “Happy birthday”
I-meo thêm được cô Phương Tú
Chúc nhiều, chúc ít, chẳng chúc say.

Trần Kiêm Đoàn
“Happy Birthday to Me!”: 10-8-46

Bài viết liên quan