NGHIỆP LÀM THẦY CHÌM NỖI 40 NĂM

Thương quý tặng những người bạn đồng nghiệp.

Hôm nay 20/11: là ngày Nhà Giáo Việt Nam
Tôi muốn cám ơn Thầy, cám ơn Cô, cám ơn Em, cám ơn Tôi:
Đã ra đời làm nghề Thầy giáo.
Đời nghèo mà vui tôn sư trọng đạo
Vinh nhục bao phen
Buồn vui cơm áo
Nhưng vẫn còn nguyên bóng dáng một người Thầy.
Một ông Thầy hay,
Một ông Thầy có thể không hay…
Nhưng ít có ai
Trong số những ông Thầy
Bị ám sát, truất quyền, lên voi, xuống chó
Đất nước Việt Nam mình thăng trầm mấy độ
Được làm vua, thua làm giặc
Nhưng tiến vi quan thì thối cũng vi sư
Một ông Thầy thiên chức dẫu nên hư
Vẫn thầm lặng như hoa vàng đâu đó
Khi búp, khi xanh, khi tàn, khi nở
Hoa vẫn là hoa không biến thành cỏ dại
Như ông Thầy bụi phấn dấu trên vai
Năm hai mươi tuổi tôi làm Thầy
Năm đầu tiên vào trường Sư Phạm.
Cụ Lâm Toại mời dạy Anh văn Phan Sào Nam
Năm bảy mươi chính thức ra trường
Nhận nhiệm sở trường Nguyễn Hoàng Quảng Trị
Rồi bảy mươi lăm dạy lại được hai năm
Làm Thầy giáo Nguyễn Tri Phương, Đồng Khánh
Bị đuổi dạy tháo giày thày giáo
Tưởng đời xuôi không còn được làm Thầy
Nhưng qua Mỹ vẫn còn duyên bụi phấn
Lại sách đèn, bục giảng lớp Đông Tây
CRC, LPU, CSUS những tên trường lạ hoắc
Đã xa rồi tên tổ quốc danh nhân
Đại học Mỹ giảng bài thương tiếng Mẹ
Khi ta mất là khi tròn nỗi nhớ
Nói tiếng người thương tiếng nói Việt Nam
Mỹ Việt bất đồng, Bắc Nam hai cõi
Khác trăm phương nhưng vẫn giống một ông Thầy
Danh vị hão giữa đời như sương khói
Tình Thầy Cô còn nhớ mãi hôm nay

Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 tại California
Trần Kiêm Đoàn

Bài viết liên quan