NGÕ SÔNG BỒ TỨ HẠ

Tặng Vỹ Nghiêm, Lâm Vũ Nhi, Phương Anh Lợi, Triệu Nguyên Phong, Anh Nghi, Kiêm Lai.

Em không phải tình nhân,

Sao mang tên sông Bồ?

Em không cần che dấu,

Sao uốn khúc quanh co?

Em tuổi đời dâu biển,

Sao xanh hoài hư vô?

Người hiện thế hồng hoang,

Suối khe từ thuở nọ,

Như sông nước dịu hiền,

Vẫn bên Bồ bên lở.

Tôi xa quê ba mươi năm,

Chiều nay về bên em.

Ngõ sông Bồ Tứ Hạ,

Mưa bụi vờn lâm râm.

Em! Sông Bồ yêu dấu,

Là Tình Đầu khi chớm yêu,

Là Mẹ hiền thời niên thiếu,

Là Chị thương buồn lạc điệu,

Là Bạn quý tuổi măng tơ.

Ba mươi năm biền biệt,

Tưởng chừng như giấc mơ.

Thời gian triều hóa đá,

Vẫn xanh hoài như xưa.

Sông vẫn sâu sao lòng tôi hóa cạn,

Ngại ra đi nên chẳng đến bao giờ.

                       

Sông Bồ Tứ Hạ, mùa Tết 2013.

Trần Kiêm Đoàn

Bài viết liên quan