NÚI LẠI TRỞ MÌNH

Cảm tác theo bài hát “The Mountain Reawakening” và thơ Rumi.[1]

Ngủ yên hai vạn  năm, Mount Lassen phun lửa trở lại năm 1914.

Rừng đại ngàn là rừng của nguyên sơ

Một chút văn minh cũng làm rừng bé lại

Điệu trầm hùng không đến từ loa máy

Mà thông rào đất chuyển ở trên cao

Nước khe núi trong như tình mới lớn

Mảnh rêu xanh không ẩn được đáy hồ

Em một thuở mắt trong ngần thế đó

Hôm nay về dòng cũ đã quanh co

Đường dốc núi những thông già lọc nắng

Gót chân trần da mỏng sướt đau không

Nếu khóc được thay một lời nói nhỏ

Thà rưng rưng im lặng thở hương rừng

Xưa tiều phu qưên mất búa trên đồi

Rơi đâu đó trong rừng già khe núi

Ông khuyên bảo ai chân trần chớ tới

Sợ người quên ông hóa đá canh đời

Núi lại trở mình sau hai vạn năm nằm ngủ

Lửa hồng hoang phun rợn nửa trời xanh

Tượng ngư ông cứ tưởng mình miên viễn

Có ngờ đâu một thoáng chảy tan tành

Núi lại trở mình nằm im dưới tuyết

Khi an bài là đáy huyệt của tình yêu

Mây yêu núi, người yêu người cũng hết

Đến mà đi như nắng quái ban chiều.

                                    Trần Kiêm Đoàn

                        Labor Day Camping: 9 – 2009

                                Đêm lạnh không ngủ được dưới chân núi Mt. Lassen

When someone mentions the gracefulness
of the nightsky, climb up on the roof
and dance and say,
Like this.

If anyone wants to know what “spirit” is,
or what “God’s fragrance” means,
lean your head toward him or her.
Keep your face there close.
Like this.

When someone quotes the old poetic image
about clouds gradually uncovering the moon,
slowly loosen knot by knot the strings
of your robe..
Like this.

[1]  Thơ Rumi…

Bài viết liên quan