T h ậ t t á n h

Hoa nở mùa Xuân, ve kêu mùa Hạ

Mây trôi mùa Thu, mưa tím mùa Đông

Cây reo trong gió, tiếng gió trong cây

Tất cả dấy lên từ trái tim nầy

Như Lai diệt độ nghìn năm trước

Không đến không đi tự tại giữa đời

Vầng sáng thế là không còn bóng tối

Trải như như vô tướng vô hình

Ta hiện hữu còn có gì lưu dấu

Đợi chờ chi lãng đãng giữa u minh

Trên cây lá có vầng trăng ở lại

Thấy rỗng không tánh thật hiện quanh mình.

                             Trần Kiêm Đoàn

                             Sacto, vào Xuân 2010

Buddha-nature.

 

Flowers are in spring, cidadas in summer,

In autumn are clouds, and in winter

The pallid glimmer of rain.

A tree is singing in the wind

The song is in a tree

All are rearing in me

Buddha passed away thousands years ago
Not come, not go and not even born;
Light without darkness; darkness without shadow

For a memento of my existence

I need not wait or leave anything

On the branches and leaves is left.

Though I know that I shall meet

The autumn moon and myself again,

How wonderful me I remain

In empty nature awakening.

Bài viết liên quan