Tạ Ân

Sáng nay dậy cám ơn bầu trời xanh

Miên man mây trắng nhẹ vờn quanh

Vô thường như giọt sương mai nhỏ

Tan biến bất ngờ dưới nắng hanh

Xin tạ ân những dòng nước mắt

Dạy cho tôi biết quý nụ cười

Không bể khổ tìm đâu ra hoan lạc

Hạnh phúc là bến đổ cuối đời

Xin tạ ân cả những hận thù

Đời mình như nhịp đập hoang vu

Ghét đời mới biết thương đời thật

Trong cõi suy tư giữa mịt mù

Xin tạ ân giông bão giữa đời

Thoáng mong manh như ảo ảnh xa vời

Đến đi như kẻ vô biên xứ

Diệu lý nương về một bến khơi

Sacramento, ngày Thanksgiving 26-11-2010

Trần Kiêm Đoàn

 -oo))((oo-

I am Thankful for …

I am thankful for skies of blue
Surrounded by soft clouds of white
Impermanence like the morning dew

Fragile life under the sunshine

I am thankful for all the tears I have cried
For they have taught me to appreciate laughter
Miserable has given me the joy of mine
The happiness that comes eventually forever

I am thankful even for hatred
My life has been quite upbeat
For hate that is meant love
As our memories grow

I am thankful for the storms I have encountered
Knowing that everything is illusionary afar
Realization that they are only taste of wanderer

Gate, gate, paragate, paramita.

Bài viết liên quan