THIỀN THỨC

THIỀN THỨC

 

 Làm sao mà nghe được

 Tiếng vỗ một bàn tay

 Làm sao mà biết được

 Mây có nói với mây

 Một bàn tay là gió

 Một trời mây là mây

 Biển trăng vàng cổ độ

 Chảy mãi vẫn không đầy

Bài viết liên quan