Trường Sơn Bạch Mã

 

Trèo lên núi Bạch Mã

Đường Trường Sơn chập chùng

Lối mòn trơn sỏi đá

Khe suối rờn mênh mông

Rêu phủ chẳng vì mưa

Thông reo không phải gió

Đường trần ai đợi đó

Cùng ta mây trắng mơ

Clambering up Bach Ma Mountain path,
The Truong Son trail goes on and on:
The long gorge choked with scree and boulders,
The wide creek, the mist-blurred grass.
The moss is slippery, though there’s been no rain.
The pine sings, but there’s no wind.
Who can leap the world’s ties
And sit with me among the white clouds.

Bài viết liên quan