ENGLISH      

 

VIETNAMESE

 

 trần  kiêm  đoàn

trankiemdoan.net

trankiemdoan@gmail.com

 

 

 

 

Nhảy múa như không có kẻ nh́n,

Yêu thương như thể buổi đầu tiên,

Hát như chẳng có ai nghe tiếng,

Sống tựa đất trời một cơi riêng.

 

Dance as though no one is watching,

Love as though you have never loved before

Sing as though no one can hear you

Live as though heaven is on earth.

 

 

 

 

nhohue * phuongvy * khoahoc  * art2all.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thơ:

Mừng tâm trong Đức Phật mới ra đời

T́nh Mẹ

 

bút luận:

Dấu lặng của đạo Phật trong văn hóa Nhật Bản

Đạo Phật Việt Nam : Nhận diện pháp nạn hay cơ hội

 

văn:

Đại Vực Hùng Vỹ Grand Canyon

 

văn thơ nhạc họa thân hữu:

Tia ló - Trần Ngọc Cư

Văn thơ Lê Duy Đoàn

Hội họa Lê Duy Đoàn

Xin lỗi mùa xuân

Ngày ấy tuổi học tṛ

Nắng xuân

Th́ thầm với thơ

 

thơ xướng họa :

Tự trào sinh nhật 68 ( Trần Kiêm Đoàn, Hà Nguyên Tường)

Như hạt bồ đề ( Trần Kiêm Đoàn, Lộng Chương, Lê Duy Đoàn, Nguyễn Khôi,

Nguyễn thị Duyên Sanh, Linh Đàn)

Bài cho trường cũ (Lộng Chương/Lê Duy Đoàn/Trần Quốc Phiệt/Trần Kiêm Đoàn)