ENGLISH

 

VIETNAMESE

 

 

 trần  kiêm  đoàn

trankiemdoan.net

trankiemdoan@gmail.com

 

Nhảy múa như không có kẻ nh́n,

Yêu thương như thể buổi đầu tiên,

Hát như chẳng có ai nghe tiếng,

Sống tựa đất trời một cơi riêng.

 

Dance as though no one is watching,

Love as though you have never loved before

Sing as though no one can hear you

Live as though heaven is on earth.

 

 

 

 

* khoahoc  * art2all.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bút luận:

Thuyết pháp từ bi

Thắp ngọn nến nhỏ với tấm ḷng to: Từ thiện, lấy mắt thương nh́n cuộc đời

GĐPTVN tại Hoa Kỳ nhen thêm hy vọng thống nhất từ trại Viên Lạc

Tiếng vọng mùa Vu Lan báo hiếu

 

văn:

Giọt nước mắt Sa di

Những viên đá chánh, tà, giữa t́nh đời và lẽ đạo

Văn hóa ... Chọt!

 

thơ:

Lối về của Hạnh Phúc

Bởi thu là Huế

Người đi t́m hạnh phúc

Bàng xưa

Em ngủ trên lá sen

Trong sương mù thấy nắng đang lên

 

văn thơ nhạc họa thân hữu:

Tia ló - Trần Ngọc Cư

Văn thơ Lê Duy Đoàn

Hội họa Lê Duy Đoàn

Xin lỗi mùa xuân

Ngày ấy tuổi học tṛ

Nắng xuân

Th́ thầm với thơ

 

 

thơ xướng họa :

Tự trào sinh nhật 68 ( Trần Kiêm Đoàn, Hà Nguyên Tường)

Như hạt bồ đề ( Trần Kiêm Đoàn, Lộng Chương, Lê Duy Đoàn, Nguyễn Khôi,

Nguyễn thị Duyên Sanh, Linh Đàn)

Bài cho trường cũ (Lộng Chương/Lê Duy Đoàn/Trần Quốc Phiệt/Trần Kiêm Đoàn)