ENGLISH      

 

VIETNAMESE

 

 trần  kiêm  đoàn

trankiemdoan.net

trankiemdoan@gmail.com

 

 

 

 

Nhảy múa như không có kẻ nh́n,

Yêu thương như thể buổi đầu tiên,

Hát như chẳng có ai nghe tiếng,

Sống tựa đất trời một cơi riêng.

 

Dance as though no one is watching,

Love as though you have never loved before

Sing as though no one can hear you

Live as though heaven is on earth.

 

 

 

 

nhohue * phuongvy * khoahoc  * art2all.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bút luận:

Tuổi trẻ đem đạo vào đời

Văn Đoàn Độc Lập Việt Nam chơi với người tử tế

Nhú sen hồng mùa Phật Đản

Sân khấu nghệ thuật Huế

Hiện tượng xuống cấp và nhu cầu cải cách của nền giáo dục Việt Nam

Thân đâu tâm đó

 

văn:

Tiễn biệt người thơ

C̣n duyên cơm hến

Con tinh le Thừa Phủ

Đôi ḍng cảm niệm tiễn biệt chị Hà Thanh

Hà Thanh, tiếng hát ḍng sông xanh

Hội luận với Khoa Giáo Học

 

thơ:

Cám "ơn đu"

Mới đó

 

thơ xướng họa :

Tự trào sinh nhật 68 ( Trần Kiêm Đoàn, Hà Nguyên Tường)

Như hạt bồ đề ( Trần Kiêm Đoàn, Lộng Chương, Lê Duy Đoàn, Nguyễn Khôi,

Nguyễn thị Duyên Sanh, Linh Đàn)

Bài cho trường cũ (Lộng Chương/Lê Duy Đoàn/Trần Quốc Phiệt/Trần Kiêm Đoàn)

 

văn thơ nhạc họa thân hữu:

Văn thơ Lê Duy Đoàn

Hội họa Lê Duy Đoàn

Xin lỗi mùa xuân

Ngày ấy tuổi học tṛ

Nắng xuân

Th́ thầm với thơ