ENGLISH      

 

VIETNAMESE

 

 trần  kiêm  đoàn

trankiemdoan.net

trankiemdoan@gmail.com

 

 

 

 

Nhảy múa như không có kẻ nh́n,

Yêu thương như thể buổi đầu tiên,

Hát như chẳng có ai nghe tiếng,

Sống tựa đất trời một cơi riêng.

 

Dance as though no one is watching,

Love as though you have never loved before

Sing as though no one can hear you

Live as though heaven is on earth.

 

 

 

 

nhohue * phuongvy * khoahoc  * art2all.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bút luận:

Tinh thần Phật giáo thống nhất: Thống hợp trong thanh tịnh

 

văn:

Điếu văn thương tiếc bạn Đỗ Trọng Hồi

Bờ xanh của Huế

Tiễn biệt người thơ

 

thơ:

26 tháng 3

Tiễn bạn Lê Văn Ngăn

Ăn Tết một ḿnh

Giọt sương đầu ngọn cỏ

 

thơ xướng họa :

Tự trào sinh nhật 68 ( Trần Kiêm Đoàn, Hà Nguyên Tường)

Như hạt bồ đề ( Trần Kiêm Đoàn, Lộng Chương, Lê Duy Đoàn, Nguyễn Khôi,

Nguyễn thị Duyên Sanh, Linh Đàn)

Bài cho trường cũ (Lộng Chương/Lê Duy Đoàn/Trần Quốc Phiệt/Trần Kiêm Đoàn)

 

văn thơ nhạc họa thân hữu:

Văn thơ Lê Duy Đoàn

Hội họa Lê Duy Đoàn

Xin lỗi mùa xuân

Ngày ấy tuổi học tṛ

Nắng xuân

Th́ thầm với thơ