ENGLISH

 

VIETNAMESE

 

 

 trần  kiêm  đoàn

trankiemdoan.net

trankiemdoan@gmail.com

 

 

 

Nhảy múa như không có kẻ nh́n,

Yêu thương như thể buổi đầu tiên,

Hát như chẳng có ai nghe tiếng,

Sống tựa đất trời một cơi riêng.

 

Dance as though no one is watching,

Love as though you have never loved before

Sing as though no one can hear you

Live as though heaven is on earth.

 

 

 

 

* khoahoc  * art2all.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bút luận:

Thông điệp không lời mùa Phật Đản

Con trai Huế yêu nước lăng mạn

Trần Đức Anh Sơn, người bạn cũ đồng môn  ( Thích Đạo Quảng )

Suy gẫm về trường hợp Trần Đức Anh Sơn bị khai trừ ra khỏi Đảng CSVN

Học và hành trong nếp sống tôn giáo ( Thích Đạo Quảng )

Năm mới giở lại hồ sơ cũ ... đang đe dọa tương lai của hàng triệu con em thế hệ trẻ VN

Tiếng dạ tiếng thưa ... nao nao t́nh Huế

Lên fây

 

văn:

Giọt nước mắt Sa di

Thiền chánh niệm đạo Phật Việt Nam ở phương tây

Tết Nguyên Tiêu

Những viên đá chánh, tà, giữa t́nh đời và lẽ đạo

Văn hóa ... Chọt!

 

thơ:

Người đi t́m hạnh phúc

Bàng xưa

Em ngủ trên lá sen

Trong sương mù thấy nắng đang lên

Mừng tuổi

Huế giữa mù sương

 

văn thơ nhạc họa thân hữu:

Điếu văn tưởng nhớ bạn Hồ Đắc Duy (qh 61-65)

Tia ló - Trần Ngọc Cư

Văn thơ Lê Duy Đoàn

Hội họa Lê Duy Đoàn

Xin lỗi mùa xuân

Ngày ấy tuổi học tṛ

Nắng xuân

Th́ thầm với thơ

 

 

thơ xướng họa :

Tự trào sinh nhật 68 ( Trần Kiêm Đoàn, Hà Nguyên Tường)

Như hạt bồ đề ( Trần Kiêm Đoàn, Lộng Chương, Lê Duy Đoàn, Nguyễn Khôi,

Nguyễn thị Duyên Sanh, Linh Đàn)

Bài cho trường cũ (Lộng Chương/Lê Duy Đoàn/Trần Quốc Phiệt/Trần Kiêm Đoàn)